Uncategorized

Aankomende hardfork bitcoin

btccc

In tegenstelling tot wat iedereen verwachtte, heeft vannacht de tweede hard fork in korte tijd plaatsgevonden voor bitcoin. Hierdoor is een geboorte van een nieuwe cryptocurrency ontstaan, met als naam: bitcoin gold. De initiatiefnemers hebben de bitcoin-blockchain gebruikt om vervolgens een volgens hun betere crypto met nieuwe spelregels te introduceren. Dit gebeurde op block 491407 van de originele bitcoin blockchain.

Ondanks dat de hard fork plaatsgevonden heeft is het nog niet zeker of de gebruikers hun bitcoin gold kunnen claimen. Naar alle waarschijnlijkheid zal ‘klootjesvolk’ pas op 1 november toegang krijgen tot bitcoin gold.

Jack Liao

Het bitcoin gold-initiatief wordt geleid door Jack Liao, de CEO van een mining company genaamd LightingASIC. Met bitcoin gold willen zij iedereen de mogelijkheid geven om een stukje van de taart te krijgen door meer miners aan het netwerk te binden. In plaats van (zoals bij bitcoin het geval is) de macht te geven aan een beperkte groep miners die met loodsen vol computers de controle heeft over het netwerk.

Wij van bitconnectbase raden niet aan om volledig in deze overhypte en nagemaakte ”bitcoin” (btg=bitcoingold) mee te gaan omdat het er min of meer op lijkt dat ze simpelweg de naam bitcoin misbruiken en een afsplitsing willen creëren.

Hoe je het ook wendt of keert, ook deze fork laat weer zijn sporen achter op de bitcoin community en de komende dagen/uren is het afwachten of bitcoin gold doorgaat of niet. Dit hangt af van het feit of er voldoende steun vanuit de achterhoede is of niet.

In principe zouden de tegenstanders van bitcoin gold, die met name weerstand bieden tegen het pre-minen, de initiatiefnemer brodeloos maken. Dit omdat de 100.000 gepre-minede bitcoins ervoor kunnen zorgen dat het feest financieel gezien niet interessant meer is voor Jack en zijn team wat eventueel een reden kan zijn om met zn allen de biezen te pakken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar